Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης με χαλκοσωλήνα φ15 talos, μονωμένη και αποχέτευσης καθώς και σιφόνια δάπεδο valsir στο μπάνιο.