Ανακαίνιση μπάνιου στη Νέα Σμύρνη

Ανακαίνιση μπάνιου στη Νέα Σμύρνη

Σε αυτό το έργο δεν αναλάβαμε μόνο την ανακαίνιση μπάνιου του διαμερίσματος αλλά την ολική ανακαίνιση σπιτιού εδώ ώμος θα δείτε μόνο τις εργασίες που κάναμε στο μπάνιο.

Συγκεκριμένα κάναμε τις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Αποξηλώσεις των παλαιών ειδών υγιεινής και παλιά πλακίδια και αποκομιδή αυτόν
  • Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης με πίνακα υδροληψίας.
  • Σοβάτισμα όλων των μερεμετιών που προκύψαν από τις υπόλοιπες εργασίες που έγιναν στο μπάνιο.
  • Κατασκευή και τοποθέτηση επίπλου μπάνιου από μελαμίνη με επικαθήμενου νιπτήρα.
  • Τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής που έχει επιλέξει ο πελάτης.

Δείτε τις φωτογραφίες του έργου

Πρόσφατα έργα ανακαίνισης μπάνιου