Ανακαίνιση Σπιτιού στην Αθήνα – Κυψέλη

Ανακαίνιση Σπιτιού στην Αθήνα – Κυψέλη

Μετά από έναν διάλογο με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που μας εξήγησε τη ήταν ακριβός αυτό που ήθελε να κάνει στο μικρό διαμέρισμα προς ανακαίνιση στην Κυψέλη προχωρήσαμε στα παρακάτω βήματα.
Σχεδιάσαμε και παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας και αφού αποφασίσαμε τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο σπίτι για να είναι πιο λειτουργικό, αρχίσαμε τις εργασίες της ανακαίνισης .

Ανακαίνιση Κουζίνας ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Ανακαίνιση Κουζίνας ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Υδραυλικά

Μπάνιο ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ