οβάλ οροφή με γυψοσανίδα και κρυφό φωτισμό και σποτ – σχεδια

οβάλ οροφή με γυψοσανίδα και  κρυφό φωτισμό και σποτ – σχεδια