οβάλ οροφή με γυψοσανίδα και κρυφό φωτισμό – σχεδια

οβάλ οροφή με γυψοσανίδα και κρυφό φωτισμό - σχεδια