Κρυφοί φωτισμοί

Κρυφοί φωτισμοί

Σε αυτό το έργο θα δείτε οροφές με γυψοσανίδες που κατασκευάσαμε σε ανακαίνιση στο Καλαμάκι  με περιμετρικό κρυφό φωτισμό.

PROJECT RELATED