οροφή με σποτάκια σε διάδρομο

οροφή με σποτάκια σε διάδρομο