ανεστραμμένη πλάκα με μπετό

ανεστραμμένη πλάκα με μπετό σε μπαλκονι