Θερμοπρόσοψη στην Αγία Παρασκευή

Θερμοπρόσοψη στην Αγία Παρασκευή

Επισκεφτήκαμε το διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην Αγία Παρασκευή και ακούσαμε με προσοχή  το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο πελάτης μας με τους εξωτερικούς τοίχους που δεν είχαν θερμομόνωση και δημιουργούσαν μούχλα στο εσωτερικό, προτείναμε την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη) με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη NEOPOR EPS 80 5 εκ.

Γραπτή πρόσφορα θερμοπρόσοψης

Συντάξαμε και παρουσιάσαμε στον πελάτη γραπτή προσφορά εξωτερικής θερμομόνωσης αναλύοντας όλες τις φάσεις του έργου και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Αποδοχή οικονομικής προσφοράς εξωτερικής θερμομόνωσης

Οι οικονομική προσφορά εξωτερικής θερμομόνωσης έγινε δεκτή και ορίσαμε την ημερομηνία ενάρξεις των εργασιών.

Εκτέλεση έργου

Αφού ολοκληρώθηκαν όλα τα παραπάνω στάδια προχωρήσαμε στην εκτέλεση του έργου.

Αναλυτικά:

  • Έλεγχος για σαθρούς σοβάδες και επισκευή όπου κρίναμε απαραίτητο.
  • Επικόλληση των πλακών γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR EPS 80 5εκ. RIZAKOS.
  • Τοποθέτηση βυσμάτων για μηχανική στήριξη
  • Άπλωμα με οδοντωτή σπάτουλα του σοβά και εγκιβωτισμού του υαλοπλέγματος για τον οπλισμό της επιφάνειας για να αποφύγουμε ρωγμές στο μέλλον και τοποθέτησαμε πλαστικά γωνιοκρανα σε όλες τις ακμές.
  • Δεύτερη στρώση σοβά
  • Αστάρωμα με σιλικονούχο αστάρι και βάψιμο με σιλικονούχο χρώμα

Ρώτα και μάθε για ότι σε ενδιαφέρει και πάρε προσφορά για την θερμοπρόσοψη του σπιτιού σου, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2103474899 ή στο 6985811689.

Δείτε κάποιες φωτογραφίες του έργου.