Πρόσφορα για Ανακαίνιση Μπάνιου

Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση και εκτέλεση σε ανακαινίσεις μπάνιου από την σχεδίαση που είναι πολύ σημαντική για να ξέρουμε το αποτέλεσμα από πριν και τι πρόκειται να γίνει σε μια ανακαίνιση μπάνιου,  μέχρι και την αποπεράτωση των εργασιών που συνήθως δεν κρατάνε πάνω από μια εβδομάδα για μια ολική ανακαίνιση μπάνιου. Δείτε όλα τα πακέτα […]