Βάψιμο Σπιτιού με λαδομπογιά

Ριπολίνες είναι οι γνωστές σε όλους μας λαδομπογιές. Υπάρχουν δυο (2) είδη ριπολίνες, ριπολίνη νεφτιού και η ριπολίνη νερού (οικολογική). Συνήθως χρησιμοποιούνται για να βάψουμε πόρτες και κάσες, αφού το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτικό στην πάροδο του χρόνου.