Καθρέφτης με χτιστό έπιπλο μπάνιου – πάγκος με πατητή τσιμεντοκονία σε μπάνιο